PELTOVILJELY

Peltoviljely tähtää karjan ruokintaan karkearehulla. Pääosa pelloista kasvaa nurmea ja vain nurmen uudistamisvaiheessa kylvetään viljaa, joka korjataan tarvittaessa kokoviljasäilörehuksi tai murskeviljaksi.


Kaikkia eläimiä laidunnetaan, joten laidun vie suuren osan nurmista. Keväällä korjataan ensimmäinen säilörehusato aikaisin lypsylehmien ja sonnien rehuksi. Heti ensimmäisen säilörehusadon korjuun jälkeen korjataan nuorta heinää latokuivuria käyttäen pikkuvasikoiden ja lehmien tarpeisiin. Seuraavaksi tehdään emolehmien ja hiehojen ruokintaa varten vanhana korjattua säilörehua. Mikäli nurmialaa vielä jää, korjataan loput kuivaksi heinäksi emolehmille ja hiehoille.


Toisesta sadosta tehdään nuorena korjattua säilörehua sen verran kuin lehmät ja sonnit tarvitsevat ja loppu säilörehuala korjataan sitten kun on otollinen aika nurmen talvehtimisen kannalta. Viimeiseksi laidunnettavat lohkot kynnetään.