HEREFORDEmolehmien hoito aloitettiin 90-luvun alussa, jolloin tilalla poiki ensimmäinen liharotuinen lehmä. Pian sen jälkeen ostettiin muutama puhdasrotuinen ja liharoturisteytys hieho. Emolehmissä tavoitteena on helposti poikiva ja karkearehulla pärjäävä emo ja lihaksikas kasvava sonni.


Puhtaat emot pyritään siementämään kerran tai kaksi ja sen jälkeen astutussonni varmistaa tiineyden. Risteytyksille käytetään huippu-herefordsonnia. Herefordit asuvat olkikuivitetussa katoksessa. Ruokinta on karkearehua eri muodoissa ja sonneille aperehua viljalla ja valkuaisrehulla täydennettynä.