Koti Ylös Sisältö Etsiminen

Metsä
Eläimet Metsä Muu toiminta Kuva Galleria

 

 

Pelto

 
Kuusikko ja Jyrkänpuro

Metsää on 150 ha (oma 142 + yhtymä 8) ja tilalla on ollut metsätaloussuunnitelma jo -60 luvulta alkaen. Ensimmäinen suunnitelman tietoja ei ole enää tallessa. Metsää on hoidettu väljästi suunnitelmaa noudattaen. Viime vuosina on pyritty saamaan harvennusrästit pois. Ensiharvennukset tehdään hankintana ja pienet kuviot myös muista harvennuksista. Alla olevassa taulukossa on puustotietoja suunnitelmista. Vuoden 1991 ja 2000 välillä tapahtui tilusjako, jossa osa alkuperäisistä metsistä luovutettiin toiselle sukuhaaralle ja tilalle ostettiin nuoria metsiä , joten puustot eivät sijaitse samoissa metsissä.

Metsätaloussuunnitelmat 1969 - 2000

 • 1969 - 1979 Pinta-ala  88,00 ha, puusto 11444 m3, kasvu 387,2 m3/v
 • 1979 - 1989 Pinta-ala  91,06 ha, puusto 12137 m3, kasvu 509.93 m3/v
 • 1991 - 2000 Pinta-ala 178,70 ha, puusto 18538 m3, kasvu1006,00 m3/v
 • 2000 - 2010 Pinta-ala 163,40 ha, puusto 13787 m3, kasvu 703,00 m3/v
 • 2010 - 2020 Pinta-ala 142,60 ha, puusto 15505 m3, kasvu 661,90 m3/v

Metsänhoito

 • Metsänviljely- ja hoitotyöt tehdään omin voimin
 • Vuosittain hakataan hankintana myyntipuuta 130 - 170 m3 
 • Aukkohakkuut ja isommat harvennukset myydään pystykaupoilla
 • Hakerankaa kerätään noin 100 hake m3 vastaava määrä
 • Vuosittainen puun poistuma metsistä on 300 - 700 m3
 •  

  Linkit:

  Kasvupaikat        Kehitysluokat


 

 

Koti ] Ylös ] Pelto ]

Lähetä osoitteeseen pekka.kokkonen@pp8.inet.fi tätä sivustoa koskevia kysymyksiä tai kommentteja.
Muutettu: 22. tammikuuta 2010