METSÄMAAN KEHITYSLUOKKIEN PINTA-ALAJAKAUMAT
Kehitysluokat %
Aukea ja taimikko 27,5
Nuori kasvatusmetsikkö 30,7
Varttunut kasvatusmetsikkö 26,2
Uuudistuskypsä metsikkö 15,5